Cardinal Directions and Ordinal Directions 1
Cardinal Directions and Ordinal Directions 2
Cardinal Directions and Ordinal Directions 3
Cardinal Directions and Ordinal Directions 4

Cardinal Directions and Ordinal Directions (Coğrafi Yönler)

CARDINAL DIRECTIONS / CARDINAL POINTS
(ANA YÖNLER)
North
(N)
American English
(US)
British English
(UK)
Kuzey
South
(S)
American English
(US)
British English
(UK)
Güney
East
(E)
American English
(US)
British English
(UK)
Doğu
West
(W)
American English
(US)
British English
(UK)
Batı
ORDINAL DIRECTIONS / INTERCARDINAL DIRECTIONS
(ARA YÖNLER)
Northeast
(NE)
American English
(US)
British English
(UK)
Kuzeydoğu
Northwest
(NW)
American English
(US)
British English
(UK)
Kuzeybatı
Southeast
(SE)
American English
(US)
British English
(UK)
Güneydoğu
Southwest
(SW)
American English
(US)
British English
(UK)
Güneybatı
Cardinal Directions and Ordinal Directions -Quiz (Coğrafi Yönler - Kısa Sınav)